Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Please tell me,

        
 Did Venus blow your mind?
         Was it everything you wanted to find?
       

         And did you miss me while you were looking for youself out there..
?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου